Futech thành lập đội bóng Futech FC

Ngày 17/03/2011 Futech đã quyết định thành lập đội bóng mang tên Futech FC Nhằm mục đích nâng cao sức khỏe, tăng tinh thần đoàn kết và giao lưu với các đối tác và bạn bè

Một số hình ảnh đội bóng


Chụp ảnh lưu niệm

Trận chung kết Futech FC

Nhận xét

 
 
 

Follow us

Thẻ