FutechJSC

Futech lắp đặt hệ thống bãi xe thông minh cho Meco Complex

Futech lắp đặt hệ thống báo chỗ trống và quản lý phương tiện ra vào tòa nhà Meco Complex (hay Mecoland). Tòa nhà nằm ở địa phận quận Đống Đa, là một trong nhưng khu đô thị mới nổi được khởi công xây dựng vào năm 2014.

Đọc tiếp